Waste Dozing

Dozing Buckets for 950K/962K & 950M/962M

Capacity
7 yd³
Width
121 in
Weight
5,012 lb

Dozing Buckets for 966/972

Capacity
9 yd³
Width
132 in
Weight
6,893 lb

Dozing Buckets for 980

Capacity
13 yd³
Width
153 in
Weight
9,283 lb
×